slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

‘Knuffelgeloof’ als wolf in de gemeente

 

Een knuffelgeloof, een verwaterd evangelie, welvaartsevangelie (dat in de evangelische wereld zijn duizenden verslaat), zelfontplooiing, snelle groei door shows en goed in het gehoor liggende ‘verbindende’ boodschappen. Het zijn volgens Yme Horjus woeste wolven en venijnige vossen die de gemeente van Christus bedreigen.

Studie VS: Jongeren haken sneller af na echtscheiding ouders

Echtscheiding en familieruzies zijn de belangrijkste oorzaak voor kerkverlating bij jongeren. Dat stellen twee Amerikaanse onderzoekers in hun recent verschenen studie ”Abandoning Faith”.

Wereld Economisch Forum ziet grotere rol voor geloof en godsdienst

InterCom170306 WorldEconomicForumPlutschinskiTijdens een buitengewoon symposium van het Wereld Economisch Forum in Genève benadrukte de organisatie het groeiende belang van geloof en godsdienst als een van de wereldwijde trends die een belangrijke invloed zullen hebben op de sociale ontwikkeling van de toekomst. 30 vertegenwoordigers van invloedrijke ondernemingen kwamen samen, waaronder grote bedrijven als Nestlé en C&A, maar ook ngo’s als Amnesty International en het Rode Kruis. Ook enkele vertegenwoordigers van godsdienstige organisaties waren uitgenodigd; Timo Plutschinski vertegenwoordigde de Wereld Evangelische Alliantie in het gezelschap. Hij is de directeur van de WEA-Business Coalition en ook betrokken bij het ‘Business as Missions’ initiatief en de ‘Business for Transformation’ beweging.

Missie is zenden en ontvangen

InterCom170306 WEAMissionsForum2WEA richt zich op polycentrische zending

De veertiende Globale Consultatie van de Zendingscommissie van de Wereld Evangelische Alliantie (vorig najaar in Panama) draaide rond het thema ‘Polycentrische Zending: van alle volken voor alle volken’. Ongeveer 300 zendingsleiders uit meer dan 80 landen namen deel aan de conferentie en spraken uitgebreid over de nieuwe benaderingswijzen van zending. Een belangrijke vaststelling daarbij is dat zending niet langer een eenrichtingsverkeer is. Het zijn niet langer de Westerse landen die zendelingen uitsturen en de ‘potentiële bekeerlingen’ bevinden zich niet meer uitsluitend in Afrika of Azië. Sam George gaf in het blad ‘Christianity Today’ zijn visie op de ontwikkelingen.

De deelnemers aan de consultatie brachten vijf dagen door met het bestuderen van het veranderde landschap. Daarbij kwamen theologische en missiologische concepten aan bod als Missio Dei, de nieuwe landen die zendelingen uitzenden en het opkomende polycentrisme in de zending.

Zij beslist …

InterCom170306 AbortusSheDecides180 miljoen euro voor seksuele voorlichting, anticonceptie en abortus

Het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om ngo’s die – buiten Amerika - op een of andere manier bij abortus betrokken waren geen subsidies meer te geven, inspireerde de Nederlandse minister Liliane Ploumen om een donorconferentie te organiseren om op die manier de financiële verliezen te compenseren. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door de steun van België, Denemarken en Zweden. Op 2 maart kwamen afgevaardigden uit 57 landen samen in Brussel en op die dag werd al voor 181 miljoen euro ingezameld. Dat is minder dan de 600 miljoen dollar subsidies die geschrapt werden, maar Ploumen is alvast heel enthousiast: “Dit is alvast een zeer sterk signaal naar de rest van de wereld dat het fundamentele recht van meisjes en vrouwen om te beslissen over hun eigen leven gerespecteerd moet worden”

Deze artiesten treden op tijdens de EO-Jongerendag 2017

 

09-02-2017 door EO
De line-up van de EO-Jongerendag 2017 is bekend. EO’s jongerenmerk BEAM liet haar volgers via social media weten dat Rend Collective, Philippa Hanna, de BEAM Worship Band, Hawk Nelson en Capital Kings op zaterdag 10 juni het podium van GelreDome Arnhem betreden. Lindz West van de populaire Britse band LZ7 zal tijdens de EO-Jongerendag spreken over het thema ‘Fear not’.

ISIS helpt mee aan bevestiging van de Bijbel

 

Waar ISIS heerst, vernietigt het alle historische plaatsen die tot andere religies dan de islam behoren. In Mosul heeft deze barbarij onbewust geholpen, de juistheid van de Bijbel te bewijzen.
Afbeelding: Koning Sanherib en zijn leger tijdens zijn Babylonische oorlog; reliëf uit zijn paleis in Nineve. (Beeld: Wikipedia.org).

NBG presenteert: ‘Bijbellezen met kinderen’

 
Welke bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene
en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’ die het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vanaf deze week aanbiedt aan ouders en kinderwerkers.

Boerka: vrouwenrecht of veiligheidsrisico?

InterCom170306 HRWFBoerkaverbodMarokkoHet Marokkaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de productie en de verkoop van boerka’s verboden. Volgens ‘Morocco World News’ is het verbod bedoeld om een halt toe te roepen aan criminelen die het kledingstuk regelmatig misbruiken bij hun misdaden. Met andere woorden, de boerka is een uitstekend kledingstuk waarin een misdadiger zich kan vermommen. Maar rechtvaardigt dat een totaal verbod? De beslissing van de Marokkaanse regering zorgde er alleszins voor dat de discussie opnieuw actueel werd. Uiteindelijk kunnen vrouwen die uit vrije wil kiezen om een boerka te dragen zich een dergelijk kledingstuk niet meer aanschaffen en worden zo hun fundamentele rechten geschonden… De discussie over het al dan niet toelaten van de boerka – het dragen ervan is overigens in België verboden – die in Europa heel actueel is, heeft nu ook de Arabische wereld bereikt. Een van de punten in de discussie is de vraag of de kleding een expressie van de religie is en of die dan al dan niet uit de publieke ruimte verwijderd moet worden.

Gewone christenen kunnen moslims beter bereiken dan specialisten

InterCom170306 MahabbahNiet alleen vanuit België, maar ook vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen jaren heel wat moslimstrijders naar het Midden Oosten vertrokken, onder andere om mee te vechten met de troepen van IS. Een onderzoek van de BBC onder een duizendtal moslims maakte duidelijk dat een kwart van hen een zekere sympathie hadden voor de aanslag op Charlie Hebdo. Een 25 procent van de ondervraagden keurden gewelddaden goed in het geval dat de profeet Mohammed beledigd zou worden. Nog meer verontrustend was het feit dat 45 procent van de ondervraagde moslims van mening was dat de islamitische geestelijken gelijk hadden wanneer ze geweld predikten als antwoord op Westerse tussenkomst in moslimstaten.

Tegelijk zien we dat het geweld in de ogen van veel moslims de islam in diskrediet brengt. Voor een aantal van hen is dit een belangrijke factor om hun islamitische identiteit in vraag te stellen en zich tot Christus te keren.

Nieuw onderdak Jeugd met een Opdracht Kortrijk

JmeOKortrijkOverleven als zendeling in België is een gigantische uitdaging …

Het werk van Jeugd met een Opdracht in België is waarschijnlijk het bekendst van de basis in Brussel, maar ook in Kortrijk is er een enthousiaste afdeling. Gedurende enkele jaren vond de werking plaats vanuit de woning van Wim en Tanja Biesbrouck, maar vorig jaar werd een eigen onderdak voor de bediening gevonden. Bijna ongemerkt vond de verhuizing plaats, maar begin dit jaar gingen de deuren van het nieuwe huis wijd open om de ‘aanwinst’ aan alle belangstellenden te laten zien. En ze waren talrijk opgekomen. Wim legt uit waar Jeugd met een Opdracht voor staat en wat de organisatie hoopt bij te dragen aan het werk in Gods Koninkrijk.

Nieuwsbrief