slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Zorgen om de koers van de EO

 

 

De ‘Appelgroep beleid EO’ heeft woensdag een open brief aangeleverd bij het bestuur en de directie van de Evangelische Omroep (EO) in Hilversum. Daarin uit de groep zijn grote zorg over de huidige koers van de omroep.

Vacature Boekhouder voor de EAV

De EAV is op zoek naar een boekhouder, die eventueel ook de rol van Penningmeester op zich mag nemen.

 

De werkzaamheden bestaan uit het doen van de betalingen en het bijhouden daarvan in de boekhouding.

Op het eind van het jaar moet dan de Jaarrekening worden gemaakt.

U bent hier maximaal 2 uur per week mee bezig, waarbij het samenstellen van de Jaarrekening het meeste werk zal zijn.

De secretaris, die het werk tot nogtoe op zich neemt kan u inwerken op deze Job.

Evenmtueel kan hij het samenstellen van de jaarrekening vooralsnog op zich nemen.

Wij zijn het excuus van de Kerk


Zoals gebruikelijk voor bekende evangelicals oogstte hij zowel bewondering als tegenwind. “Als we geen
kritiek meer krijgen, moeten we ons afvragen of we nog goed bezig zijn”, zegt Bert Dorenbos (74). Onlangs droeg hij de directie van ‘Schreeuw om Leven’ over aan een volgende generatie. Maar hij bleef voorzitter van de stichting en onverminderd actief in de strijd tegen abortus, voor hem een consequentie van het Evangelie. Aan publicitaire creativiteit ontbrak het de voormalige EO-directeur nooit.

Franstalige godsdienstlessen gehalveerd

InterCom160917 FranstaligeGodsdienstlessenGehalveerdIn Wallonië zijn de godsdienstleerkrachten ernstig bezorgd over de toekomst van hun vak. Vanaf dit schooljaar is in het lager onderwijs een van de twee uren ‘godsdienst’ vervangen door ‘Filosofie en Burgerschap’. Een school heeft ook de mogelijkheid – afhankelijk van het aantal inschrijvingen – beide uren te vervangen door het nieuwe vak. De leerkrachten betreuren vooral de uitgebreide promotie die voor ‘Filosofie en Burgerschap’ (F&B)  gemaakt wordt - waardoor de godsdienstlessen nog sterker in de verdrukking komen.  Voor de duidelijkheid: onderstaand verhaal is alleen van toepassing in het Franstalig onderwijs – in Vlaanderen verandert er niets aan de bestaande situatie, ook al wordt in ons landsdeel dezelfde discussie gevoerd.

Kerken moeten geen centrifuges zijn

InterCom160917 SymposiumIntegralMissionSymposium Integral  Mission in Nederland

Op 29 september houden MissieNederland (voorheen EA-Nederland), Tear, ForumC en Pentecostal Council of  Chruches een symposium over Integral Mission. Uitgangspunt is dat de integrale wijze de enige manier is om werkelijk missionair kerk te zijn.

Integral  Mission is een concept waarbij zending en diaconaat, evangelisatie en sociale actie hand in hand gaan, maar ook vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Daarover spreken Moses Alagbe en Cors Visser die elk onlangs een boek schreven over  relevant kerk-zijn.

Bij de lancering van zijn boek ‘De kerk is saai – als ze niet relevant is’, eind vorig jaar, stelde de Nigeriaanse predikant Alagbe dat “Kerkleden niet leven naar wat er in de kerk verkondigd wordt. Hun godsdienst is alleen een zaak van enkele uren op de zondag, terwijl ze door de week hun eigen leven leiden”.

Kunstenaars in Vlaanderen uitgedaagd voor ZendingsFestival

Brochure_Kunstenaars_in_Zending1.jpg

Gebedsmaand 2016

EAVGebedsmaand2016CoverDe Evangelische Alliantie Vlaanderen organiseert jaarlijks een gebedsmaand in oktober. Om de brochure van 2016 te downloaden, klik op de afbeelding hiernaast.

We ontdekken wat er al was en daarom is het nieuw (voor ons)

Gaia’s kaart van een miljard sterren toont Melkweg duidelijker dan ooit

Kom naar buiten …

InterCom160917 EAUK SpeakupIn het Verenigd Koninkrijk (VK) is er redelijk wat verwarring ontstaan door de nieuwe wetgeving – onder andere met het oog op de terrorismebestrijding werd het propageren van religieuze overtuigingen in zekere mate beperkt. De Evangelische Alliantie van het VK moedigt de christenen aan om nog altijd voor een mening uit te komen: de wet geeft meer vrijheid om het geloof met anderen te delen dan de meeste mensen denken.

De EA uit het Verenigd Koninkrijk heeft samen met Lawyer’s Christian Fellowship een brochure uitgegeven waarin de lezers aangemoedigd worden om vrijuit in het openbaar over hun overtuiging te spreken. ‘Speak Up’ geeft een overzicht van de diverse gebieden waarop de wetgeving van toepassing is als het gaat om de verkondiging van het evangelie en probeert de schrik weg te nemen die veel christenen hebben.

Zorgen voor wie kwetsbaar is

FotTenderoEfraim02De Bijbel roept ons op om te zorgen voor wie lijdt en kwetsbaar is. Efraim Tendero,  algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie benadrukt dit principe en vindt de Bijbelse basis daarvoor (onder andere) in het boek Jesaja: in hoofdstuk 10 vinden we een scherpe aanklacht tegen de afpersers en in hoofdstuk 25:4 staat: Voor wie zwak is en misdeeld, bent U een rots in de branding, een beschutting in de regen, een schaduw in de hitte’. In Jes. 58:6 en 7 zien we het sterk uitgedrukt: ‘Laat slaven in vrijheid gaan, bestrijd elke vorm van onderdrukking. Deel je brood met wie honger lijdt, haal armen in huis, geef kleren aan wie naakt is, ontrek je niet aan de zorg voor je naaste’. Enkele verzen verder in dit hoofdstuk lezen we: ‘Deel met wie honger lijdt, geef hem wat je zelf graag wilt. Geef volop aan wie tekort komt’… Er zit een belofte aan de hulp aan de armen: ‘Dan breekt in donkere tijden de zon voor je door; is het duister om je heen, dan wordt het helder als de dag’.

Jong enthousiasme in Jakarta


FotMuwowoChipoDe Lausanne beweging wil op allerlei manier de wereldzending onder de aandacht brengen. Dat gebeurt onder meer door allerlei conferenties. Afgelopen maand was er een grootschalige ontmoeting van jonge leiders in Jakarta. Vanuit Indonesië stuurde Chipo Muwowo, een Zambiaan die tegenwoordig in Engeland woont zijn ervaringen de wereld in. Een greep uit het sfeerbeeld dat hij schetste: “Ik kijk uit op de stad beneden mij; het verkeer is druk maar het staat niet stil. De zon schijnt en de bladeren van de bomen bewegen zachtjes in de wind. Dit is Jakarta en het is de eerste officiële dag van de Lausanne Younger Leaders Gathering. De Indonesische gastvrijheid is fantastisch en de algemene indruk vanaf het conferentieterrein is er een van liefde, verbondenheid en verwachting. Het is goed om hier te zijn”.

Uiteraard is deelname aan de conferentie meer dan een idyllisch vakantiereisje – hoe mooi de natuur in Indonesië ook mag zijn. Er zijn bijna 1000 deelnemers bijeen en samen vertegenwoordigen ze meer dan 140 landen.

Nieuwsbrief