slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Mama, papa en kinderen …

InterCom160620 MamaPapaKinderenBurgers nemen een initiatief rond huwelijk en gezin

Jarenlang was het gezin de onbetwistbare hoeksteen van de maatschappij. Nog altijd neemt het gezin een belangrijke plaats in, maar de definitie ervan veranderde geleidelijk. Voor een aantal verontruste burgers uit de Europese Unie was dit de aanleiding om aan de bel te trekken en een burgerinitiatief op te starten. Ze maken zich sterk dat ze binnen de EU aan de vereiste 1 miljoen handtekeningen komt – het minimum dat vereist is voor de realisatie van het initiatief – een groot getal, maar uiteindelijk maar 0,2 procent van de bevolking.

Wat heeft de Europese Unie met het gezin te maken? De EU spreekt in haar wetteksten vaak over begrippen als ‘huwelijk’ en ‘gezin’.

Niets liever dan trouwen ….

InterCom160620 HuwelijkAlsIdeaalDe hedendaagse maatschappij kent een hele reeks samenlevingsvormen, maar als het op relaties aankomt, is de Vlaming het liefst (gelukkig) getrouwd. Dat blijkt uit een bevraging die de nieuwsdienst van de VRT heeft gedaan. Ongeveer driekwart van de Vlaming heeft momenteel een relatie en 63 procent woont effectief samen met partner en/of kinderen. Van die samenwonende koppels is 79 procent getrouwd. Wie niet gehuwd is, kiest meestal niet voor een wettelijk samenlevingscontract: er zijn dubbel zoveel feitelijk als wettelijk samenwonende koppels.

Supersterk model
Wie een relatie heeft, maar nog niet samenwoont, hoopt in veel gevallen wel op een huwelijk. Relatietherapeute en seksuologe Rika Ponnet legt uit:

30 Dagen gebed voor de moslimwereld

Steeds meer moslims kiezen voor Jezus
InterCom160620 30DagenGebedMoslimwereld
Op 6 juni begon dit jaar de Ramadan, de Vastenmaand die door honderden miljoenen moslims overal in de wereld gehouden wordt. Tegelijk ging een actie van start om in die periode speciaal voor de moslims te bidden. Het idee om te bidden en te vasten voor de moslimwereld ontstond in 1992 toen een aantal christelijke leiders tijdens een samenkomst in het Midden-Oosten in gebed was voor de moslimwereld. God legde

Pionieren lijkt in eerste instantie goed te zijn voor de pionier zelf

 


"Anderhalf jaar trek ik op met de twaalf pioniersplekken" vertelt ds. Bas van der Graaf in De Waarheidsvriend.
 
"Het interessante is dat alle pioniers al gauw ontdekken dat hun eigen geloof door het pionieren fundamenteel op de proef wordt gesteld. Dat leidt tot verdieping en zelfs tot wat ik bekering zou willen noemen. Een van de pioniers had, toen ze begon veel vragen over Jezus. In de gesprekken met de zoekers die zich bij de gemeenschap voegden, herontdekte ze Zijn betekenis voor zichzelf en voor het werk. Nu probeert ze Hem nadrukkelijk in het midden te stellen en te houden."

Dring je als spreker door tot het hart?

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2016 om 07:00 - bron: Tim Keller

 

"Als je met je prediking het hart wilt bereiken, dan moet je vanuit je hart preken. Als je enkel probeert om affectief te preken, dan maak je er een show van," stelt Tim Keller in zijn nieuwe boek 'Preken: Geloof overbrengen in een sceptische tijd', een toegankelijk geschreven gids voor iedereen die wil leren om de boodschap van genade met meer betrokkenheid, hartstocht en mededogen over te brengen.

5 tips om burn-out bij je kind te voorkomen

Gepubliceerd op donderdag 16 juni 2016 om 09:30 - bron: Wietske Noordzij

 

We leven in een maatschappij die hoge eisen stelt en topprestaties verwacht: goed presteren op school en in je werk, een aansprekende en goed betaalde baan vinden, een mooi uiterlijk hebben, genoeg bewegen, gezond eten, actief zijn in de kerk, een bloeiend sociaal leven, sociale media bijhouden, etc. Veel mensen hébben het niet alleen druk, ze erváren vooral ook veel druk. En op steeds jongere leeftijd.

Nieuwsbrief