slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gedreven door Hoop: Economie en Theologie in Dialoog

InterCom170125 ILSEHoop is een drijvende kracht voor verandering, innovatie, economische groei en welzijn. Hoop heeft een duidelijke economische invloed, net zoals tegenovergestelde uitgangspunten als bezorgdheid en angst. Daarom moeten we de hoop ook zien als meer dan een zuivere emotie of een optimistische benadering. Hoop geeft vaak een rationele basis bij het inschatten van een moeilijke situatie en bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Eeuwenlang hebben filosofen en theologen nagedacht over de betekenis van het begrip hoop. In recente tijden heeft hoop de aandacht getrokken van de relatief jonge discipline van de positieve psychologie. Ook in de economie worden pogingen ondernomen om de effecten ervan te onderzoeken.

Heart4Mission Zendingscursus

Heart4MissionOMF, de Overseas Missionary Fellowship, organiseert in 2017 weer een nieuwe cursus ‘Heart4Mission’. Het is een zendingscursus waarin de deelnemers kunnen ontdekken hoe ze hun gaven en talenten voor missionair werk in binnen- en buitenland kunnen gebruiken. Het is een toerusting voor zending, zodat ook de gemeente haar zendingsopdracht beter kan uitvoeren.

De cursus gaat door op zaterdag 11 februari. Het thema van de voormiddag is ‘Gods zendende woord’.

Gave Veste zoekt huisvesting

InterCom161214 GaveVesteHuisvestingGave Veste heeft een werkgroep ‘huisvesting’ opgericht, die als doel heeft vluchtelingen te helpen bij het vinden van een huurwoning of – appartement zodra zij na erkenning het asielcentrum moeten verlaten. Het vinden van geschikt onderdak is bijzonder moeilijk voor asielzoekers – jammer genoeg zijn maar weinig eigenaren geneigd om een huis aan mensen van een vreemde origine en met onzekere bestaansmiddelen te verhuren. Gave Veste denkt aan het bijzonder van een groep van een honderdtal Syrische christenen die onlangs in ons land aankwamen, maar in de mate van het mogelijke wordt ook gezocht naar oplossingen voor andere mensen in nood. Zeker als het gaat om dakloze kinderen, kwetsbare vrouwen, mensen die door de omstandigheden in hun thuisland gevaar lopen voor hun leven, is er het verlangen om broeders en zusters in het geloof metterdaad te helpen.

Liever barbecue dan bidstond?

LogoGebedsnetwerkVlaanderenDit jaar bestaat het ‘Gebedsnetwerk’, het gebedswerk van het verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten (VVP). Ter gelegenheid daarvan publiceerde Ignace Demaerel 18 redenen waarom hij (nog altijd) in gebed gelooft. Regelmatig wordt hij geconfronteerd met de vraag hoe het met de gebedsbeweging gaat, en het is niet altijd gemakkelijk om daar een correct antwoord op te geven. Uiteraard wordt er ook in ons land door de christenen gebeden, maar in vergelijking met het buitenland lijkt het soms nogal pover:

Arabische dagen

LogoGaveVesteNieuwKleinVan de vluchtelingen die de afgelopen jaren naar België zijn gekomen, spreken er veel Arabisch en de meesten van hen zijn moslims. Ze hebben praktische opvang nodig, maar hebben evenzeer behoefte aan geestelijke ondersteunbing. Voor de meeste kerken lijkt het een onmogelijke opgave om deze mensen – die afkomstig zijn uit landen als Syrië en Irak – iets mee te geven van het evangelie. Veel genoemde barrières zijn het taalverschil en de moeilijkheid om met hen in contact te komen.

Gave Veste wil gemeenten op dit vlak ondersteunen.

Renovatie Evangelisatie

FotVanDenBerkAdri11aIs evangelisatie nog een actueel item in de evangelische gemeenten, en in hoeverre worden de intenties ook in praktijk gebracht? Adri Van den Berk is een van de initiatiefnemers van ‘Renovatie Evangelisatie’, een project dat kerken wil stimuleren om de inspanningen om het evangelie te verkondigen te vernieuwen. Uitgangspunt daarbij is dat de sterke nadruk op de verspreiding van het goede nieuws, zoals die in de jaren ’70 en deels ook in de jaren ’80 plaatsvond, grotendeels verdwenen is. Tegelijk zien de trekkers van dit initiatief de noodzaak van een herleving in.

Nieuwsbrief