slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Stress

Onthaasten, stilstaan bij wat echt belangrijk is, sabbatsjaar… allemaal geen onbekende begrippen meer in de huidige samenleving – een teken dat velen onder ons verlangen naar tegenwicht in onze stressbeladen tijd. Onlangs hoorden we het in het nieuws: 1 op 4 kleuters vertonen stresssymptomen. Is dit hoe God het bedoeld heeft?

God heeft ons uiteraard geschapen om met stress te kunnen omgaan: Stresshormonen zorgen ervoor dat we alert zijn, dat we goede prestaties kunnen leveren. Maar, na een zware inspanning moet het hormoonniveau weer dalen, want als het hoog blijft, worden we ziek of krijgen we een burn-out. Dat is ook zo bij onze kinderen, van kleins af.

In de Bijbel gaat het altijd weer om balans: zich hard inspannen, maar ook rusten, geven aan de ander, maar ook ontvangen, God dienen maar ook alles ontvangen wat we nodig hebben. Zo is het ook belangrijk dat we onze kinderen leren hoe ze in balans kunnen omgaan met het leven: zich hard inspannen voor een doel en dan weer tot rust komen. In een complexe samenleving als die van de huidige tijd moet dit geleerd worden.


Kinderen

Stress hoort bij het leven. De meeste kleuters ervaren bijvoorbeeld stress op hun eerste schooldag, maar het is duidelijk: deze stap is nodig voor een goede ontwikkeling. De stress zal vlug verminderen en plaats maken voor nieuwsgierigheid en vreugde aan het leren van nieuwe dingen. Ook een komend verjaardagsfeestje geeft stress; logisch dat een kind dit graag verdraagt.
Langdurige stress daarentegen is schadelijk.

Christelijke waarden en woorden …

Bart Biesbrouck over christenen in de zorgsector

Op 24 mei organiseerden Bethesda en het CPC een studiedag voor christenen in de zorgsector. In deze editie van InterCom – en inde volgende nummers – leest u daar een verslag van. Een van de sprekers was Bart Biesbrouck. Hij studeerde begin jaren ’80 af als opvoeder – officieel ‘Bachelor in de orthopedagogie’. De richting werd bewust gekozen, ook als een manier om het christen-zijn vorm te geven – het was hem als het ware ook van thuis uit met de paplepel ingegoten. Zijn eindwerk ging ook over volwassen mentaal gehandicapten en geloofsbeleving. Het eerste jaar werkte Bart in een Rooms-katholieke instelling, maar vanwege het feit dat hij zelf niet katholiek was, werd zijn contract niet verlengd. Dat soorten zaken lagen toen veel gevoeliger dan nu. Tegenwoordig is de kloof veel kleiner, al is het nog altijd zo dat binnen de katholieke zuil de nadruk veel meer ligt op het ethisch verantwoord zijn in het licht van de christelijke waarden. In de pluralistische hoek wordt de nadruk dan e

erder gelegd op de mensenrechten bij de keuze van de waarden. Bart – die zelf in een pluralistische omgeving werkt – merkt dat de verschillen in de afgelopen decennia kleiner zijn geworden – dat de meningen nog altijd volledig tegengesteld kunnen zijn.

Een nacht dakloos in Leuven

Zaterdag  10 mei, deze avond was het zover, ik zou  samen met nog andere jongeren in een zelfgemaakt kartonnen krotje slapen aan het station van Leuven. Heel de dag keek ik met een bang hartje naar de grijze lucht waar bakken regen uitvielen. Ik wist dat als het deze avond ook zo zou regenen we zouden liggen ploeteren in een brei van nat karton. Er was maar 1 optie: bidden en Godvragen of Hij het die avond droog kon laten zijn. Ongeveer 1 uur voordat wij onze krotjes zouden opbouwen stopte het met regenen. Tegen de tijd dat wij vol enthousiasme aan de opbouw van onze krotten begonnen, was de grond volledig droog en zag het ernaar uit dat het die nacht ook droog zou blijven. Een gebedsverhoring! Tijdens het opbouwen van ons krotje (<- wat echt moeilijker was dan verwacht) zijn er verschillende mensen die voorbijliepen blijven staan om te kijken. Ze vroegen wat we daar nu eigenlijk aan het doen waren. Als we hen dan vertelden dat we daar zouden slapen en dat sponsors ons daar geld voor hebben gegeven dat naar straatkinderen gaat, hadden ze bewondering voor wat we deden. Nadat ons krot (min of meer) recht stond was het spannende moment daar, hoeveel hadden we nu samen ingezameld? Het was een mooi bedrag van 1955 euro!!Bij deze ook een dikke merci aan mijn sponsors J. Dit geld zal naar de straatkinderen in Burkina Faso gaan die niet 1 nacht zo slapen maar elke nacht weer opnieuw of het nu regent of niet. Dit lijkt misschien een druppel op een hete plaat maar als wij niet opstaan voor de zwakkeren, wie dan wel?

Zondagavond 11 mei, nog nooit heb ik mijn eigen bed zo geapprecieerd. Die avond in krotten slapen heeft er niet enkel voor gezorgd dat er geld werd ingezameld voor straatkinderen maar heeft me er ook weer op gewezen dat ik wat dankbaarder moet zijn voor alles wat ik heb.

(Door: Kristien VAN DER FLAAS)

Nacht van Gebed

 “Bid voor ons.” Dit is vaak wat vervolgde christenen vragen wanneer ze door een christen uit een vrij land worden opgezocht. De Nacht van Gebed is één nacht waarin christenen in Nederland en België letterlijk hun ogen sluiten voor christenvervolging. Om voor hen te bidden die lijden en verdrukt worden vanwege hun geloof in Jezus Christus.

De vervolgde kerk heeft uw gebed hard nodig. Want er zitten ontelbare christenen gevangen in werkkampen in Noord-Korea en Oezbekistan. In Somalië en Pakistan worden christenen doodgeschoten omdat ze de God volgen. En in het Midden-Oosten worden christenen soms dagelijks bedreigd. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden uit landen over de hele wereld.

Hoewel vervolgde christenen hun vertrouwen en oog op God gericht houden, slaat bij hen vaak ook de angst en vertwijfeling toe. Dagelijks worstelen velen met verdriet, woede en uitzichtloosheid. Maar in hun nood kunnen ze niet anders dan zich tot Hem wenden die alle macht heeft. Zij vragen ons om naast hen te komen staan in gebed, om samen God te aanbidden en te vragen om een keer in hun situatie.

Meer info

 

 

“Nu mag ik echt winkeltje spelen”

Tearcraft, een Vlaamse christelijke organisatie voor eerlijke handel, vierde afgelopen weekend de opening van hun eerste winkel. Heugelijk nieuws want tot voor kort beschikte de organisatie over louter een magazijn. Tear Craft steunt ontwikkelingswerk door het importeren en verkopen van fairtrade-producten. Zaakvoerster An De Meester staat ons te woord

Hoe zijn jullie in Boezinge gekomen?

An De Meester: We wouden sowieso in de omstreken van Ieper zitten. Voordien bevonden we ons in Koekelare, maar daar was geen mogelijkheid tot het openen van een winkeltje. In Boezinge in de Brugstraat hebben we een huis mét winkelpand gevonden. De echt geïnteresseerde mensen doen ook moeite om naar hier te komen. Anderzijds heeft Tearcraft over heel Vlaanderen contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading in andere regio’s.

Waarom fairtrade?

ADM: Omdat we op deze manier de mensen uit de derde wereld die deze producten hebben vervaardigd trachten te helpen. Dat ze een eerlijk loon krijgen waarvan te leven valt en hun kinderen de kans krijgen om naar school te gaan in plaats van het gezin te helpen ondersteunen. Ook respect voor het milieu is een van de pijlers van fairtrade.

Nieuwsbrief