slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vlaams en Nederlands Bijbelgenootschap bundelen krachten


Het Vlaams Bijbelgenootschap (VBG) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaan intensiever samenwerken.Ze vormen vanaf deze maand backoffice één organisatie, maar behouden hun eigen naam en identiteit. Om dit te markeren verhuist het Vlaamse kantoor van Brugge naar Antwerpen.

Brussel Airlines biedt weer Halva repen aan


De druk van de Israëlische regering en de aankondiging van veel Israëli's, dat ze hun vluchten met de
Belgische luchtvaartmaatschappij annuleren, hebben hun vruchten afgeworpen. Brussels Airlines zal per direct weer Halva vanillerepen van het bedrijf Achva in Samaria aanbieden op zijn vluchten.

Veroordeeld wegens weigering euthanasie

Sinds België euthanasie legaliseerde, is vroegtijdige levensbeëindiging binnen bepaalde grenzen een ‘recht’. Houdt dat ook in dat medisch personeel verplicht is om aan een vraag om euthanasie te voldoen? Veel mensen hebben immers gewetensbezwaren bij het nemen van een leven, en lang niet alle dokters in ons land zijn er voorstander van.

ETF blikt terug op 2015

ETF07In een – naar gewoonte lijvig – rapport blikt de Evangelische Theologische Faculteit terug op 2015. Het voorbije academiejaar telde de instelling iets meer studenten dan het jaar daarvoor: 82 in de bachelorafdeling (tegenover 74 vorige jaar), 63 in de ‘master’ (was 70), 2 in de lerarenopleiding (een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor ..) en 52 in de doctoraatsafdeling (ten opzichte van 49 voordien).

Naast de studie ligt er bij de ETF een sterke nadruk op onderzoek. Daarmee wil de faculteit een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de theologische wetenschap. Het researchwerk gebeurt in voortdurende wisselwerking met onderwijs en dienstverlening. Ieder jaar maakt de directie een jaarplanning waarin wordt aangegeven welk academisch personeel beschikbaar is voor de uit te voeren werkzaamheden. Al het academisch personeel heeft een onderzoeksopdracht, in de meeste gevallen bedraagt dit 30 à 40 procent van de totale werktijd. De ETF streeft ernaar

Nieuwsbrief