slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Veroordeeld wegen weigering euthanasie

InterCom160815 VeroordelingRusthuisWegensWeigeringEuthanasiejpgPetitie gelanceerd op CitizenGo

Sinds België euthanasie legaliseerde, is vroegtijdige levensbeëindiging binnen bepaalde grenzen een ‘recht’. Houdt dat ook in dat medisch personeel verplicht is om aan een vraag om euthanasie te voldoen? Veel mensen hebben immers gewetensbezwaren bij het nemen van een leven, en lang niet alle dokters in ons land zijn er voorstander van. Algemeen aanvaard is dat een arts mag weigeren, maar hoe zit het met instellingen als ziekenhuizen en woonzorgcentra die zich principieel tegen deze praktijk keren? Het werd de hoofdvraag op een proces voor de Rechtbank van Leuven, waar Huize Sint Augustinus werd aangeklaagd omdat het in 2011 geweigerd had een euthanasie uit te (laten) voeren. Het betrof een vrouw van 74 met een uitgezaaide vorm van longkanker die – toen het rusthuis de weigering uitsprak – per ambulance naar huis vervoerd werd, waar de arts alsnog de afgesproken euthanasie uitvoerde.

De nabestaanden van de vrouw trokken naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. Die heeft

Moeten we vreemdelingen frieten met stoofvlees geven?

FotVanLeijenhorstSjaak08Gave Veste lanceert Manifest Opstaan voor Vluchteling

Als we de media mogen geloven, wordt Europa overspoeld door vluchtelingen. We zijn de beelden van eerder dit jaar nog niet vergeten waarin wanhopige mensen alles deden om vanuit Turkije Griekenland binnen te geraken. We zagen ze zoeken naar gaten in de grens om verder Europa in te geraken. Het akkoord van de Europese Unie met Turkije zorgde er voor dat de toegang via Griekenland zo goed als afgesloten was. Er was tijd nodig voordat een nieuwe weg – nog gevaarlijker dan de vorige - via Libië werd gevonden. De stroom vluchtelingen is dus nog niet gestopt, en zal dat ook niet zolang er regio’s in de wereld zijn waar het leven van mensen ernstig bedreigd wordt. Maar hoe reageren we op de vele wanhopige mensen die hier een veilig onderkomen zoeken? 

Studenten zijn gekke wezens

Studentenzondag 16 oktober 2016Ichtus Logo WithoutBackground

Op 16 oktober organiseren Ichtus Vlaanderen en de EAV de studentenzondag, een dag waarop we stilstaan bij en bidden voor studenten en het studentenwerk. Het thema voor deze dag is hetzelfde als het jaarthema van Ichtus Vlaanderen, dat draait rond relaties in de bijbel en relaties in de leefwereld van de student.
Studenten zijn gekke wezens als het gaat over relaties. Met sommige relaties zijn ze heel veel bezig, Zo zijn er ook veel die bewust of onbewust op zoek zijn naar een partner. Allemaal zeer begrijpelijk en gezond, maar ook lastig en complex. We willen nadenken over relaties en intimiteit en wat de Bijbel hier allemaal over zegt (en niet zegt). Maar we willen tegelijkertijd ook zeggen dat – hoe legitiem ook – deze drang naar relatie ook relatief mag zijn. Of toch op zijn minst mag bestaan naast heel veel andere gezonde, noodzakelijke en Bijbelse relaties.

Zware rugzak?

InterCom160815 CleansingStreamNieuwe cursus Cleansing Stream start op 10/09

In de loop van een mensenleven gebeurt van alles wat soms diepe sporen nalaat. Men zegt wel eens dat iemand 'een zware rugzak' heeft. We hebben allemaal in onze (geestelijke) rugzak wel wat dingen zitten waar we liever vanaf willen: dingen die pijn doen, dingen die ons belemmeren ... Soms besef je dat er iets in je leven niet goed is, maar je voelt je niet bij machte om het zelf aan te pakken. Of je denkt gewoon: ik zou een geestelijke verfrissing goed kunnen gebruiken.

Er bestaan diverse initiatieven die hulp willen bieden. Eén daarvan is Cleansing Stream (de naam betekent: een stroom die schoonspoelt). Cleansing stream werkt interkerkelijk en stelt zich ten dienste van de plaatselijke gemeente. Vlaanderen werkt hierbij nauw samen met Nederland.

Duik in Brussel …

InterCom160815 JmeOUrbanDTSUrban DTS Jeugd met een Opdracht

Brussel op een doordeweekse dag. Een duurgeklede Europarlementariër haast zich naar de metro en loopt voorbij een Roemeense bedelaar. Jongens hangen rond en kijken naar de meisjes. Een Afrikaanse peuter ontlokt een glimlach aan de voorbijgangers. Brussel, een stad vol mensen, een stad met veel culturen. Allemaal individuen, elk op zoek naar de zin van het leven.

In Brussel gaat komend schooljaar een DTS door, meer bepaald een Urban Culture Discipleship Training School: “Wij geloven dat de manier waarop we Gods hart voor Brussel kunnen ontdekken is dat we als een gemeenschap leven. Door het leven met elkaar te delen willen we relaties leggen en versterken. Gemeenschap door gebed, aanbidding en discipelschap.

SAFE BY THE BELL …

Safe03Evangelisch project voor secundair onderwijs in Mechelen

Twee jaar geleden ging in Mechelen SAFE van start. De afkorting staat voor Secundair Algemeen-christelijk Futuristisch Educatiecentrum, maar kan in gewone woorden ook omschreven worden als evangelisch middelbaar onderwijs. De instelling is gevestigd in de oude gebouwen van de School met de Bijbel in Mechelen, en de link tussen twee is duidelijk: hier wil men onderwijs verstrekken dat op de Bijbel gebaseerd is – maar dan in het ‘middelbaar’ - een unicum in Vlaanderen.  Het is een kleinschalig initiatief dat een aparte plaats inneemt binnen de onderwijswereld. Aan de ene kant omdat er een sterke nadruk ligt op zelfstandig leren, aan de andere kant omdat het wel een erkende maar niet een gesubsidieerde instelling is.

Nieuwsbrief