slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het christendom en de toekomst van onze samenlevingen

ETF07

ETF en ARP organiseren gezamenlijk seminar

Onze wereld wordt geconfronteerd met uitdagingen en mogelijkheden. Nieuwe technologieën, met hun morele implicaties, scheppen nieuwe kansen. Fragiele democratieën, nieuwe geopolitieke constellaties, migratie, radicalisme, financiële crises en uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigen onze samenleving.


In de 20ste eeuw is er een grote verschuiving geweest van Noord naar Zuid. In veel delen van de wereld waar het christendom een kleine minderheid was en meestal alleen werd getolereerd, staan de gelovigen nu sterk. Tegelijk is er in die streken een heel proces op gang gekomen van modernisering, worden er nieuwe politieke, economische, intellectuele en wetenschappelijke structuren gelegd. Hierdoor ontstaat er een stevige aansluiting bij de rest van de wereld, maar ook een strijd om het behoud van de eigen identiteit.

Beachpraise 2016

InterCom160620 Beachpraise2016 Flyer01Ook dit jaar wordt op de laatste zaterdag van augustus in Oostende Beachpraise georganiseerd. Dit is een christelijk evenement in openlucht om jongeren en families samen te brengen rond God en waarbij lofprijs en aanbidding door middel van muziek centraal staat. De eerste Beachpraise ging door in 2005. Aanvankelijk was het de bedoeling om samen te komen op het strand of langs de dijk, maar om praktische redenen was dit niet mogelijk en hadden kreeg het initiatief een vaste stek op Domein Raversijde. Vanaf 2014 hebben was er een nieuwe locatie, namelijk de evenementenweide van Sportpark De Schorre, te Oostende. Ondertussen is er beslist

Sta op voor vluchtelingen

InterCom160620 GaveVesteVluchtelingengebedszondagVluchtelingen- gebedszondag Gave Veste

De vluchtelingen- stroom naar ons land kende enkele maanden geleden grote pieken en op sommige momenten waren alle opvangplaatsen bezet. Intussen werd een politiek akkoord gesloten waardoor de route vanuit Turkije via Griekenland en de Balkan werd afgesloten. Daardoor komen er veel minder vluchtelingen naar Europa – al wil dat niet zeggen dat de problematiek is opgelost. Immers, nog altijd proberen mensen wanhopig een betere toekomst te vinden in ons continent. Ze doen dat vaak in gammele bootjes die in feite niet geschikt zijn om de Middellandse Zee over te steken. Regelmatig horen we dan ook van rampen waarbij velen verdrinken. Maar zelfs wie heelhuids Europa

Ook God moet zich aan de wet houden …

InterCom160516 GodNietBovenDeWetIn ons land wordt de grondwet regelmatig herzien en momenteel worden er een aantal wijzigingen voorbereid. Als gevolg van de bedreigingen van het religieuze extremisme, wordt steeds vaker de vraag gesteld of er geen grenzen moeten gesteld worden aan de godsdienstvrijheid.

Tearfund publiceert jaarverslag 2015

InterCom160516 TearfundJaarverlsag2015Het jaaroverzicht van Tearfund is opnieuw een lijvig boekwerk geworden: in bijna 80 bladzijden wordt terug geblikt op 2015. Bij de verschillende projecten die in het afgelopen jaar zien we drie categorieën: noodhulp, kinderadoptie en projecten met aandacht voor vrouwen en kinderen.

Nieuwsbrief